عکس کباب کوبیده(چهارشنبه سوری)
منیژه
۶۲
۲.۲k

کباب کوبیده(چهارشنبه سوری)

۱ ماه پیش
⚡️آرزو میکنم امشب
🪁بالن آرزوهاتون
🦋به جایی بره که دلتون
⚡️میخواد و امسال
🪁سال رسیدن
🦋به پله های موفقیت
⚡️براتون باشه
🪁الهی یهویی بشه اون
🦋چیزی که آرزوشو دارین
چهارشنبه سوری تون مبارك عزیزان
...
نظرات