عکس سبزی پلو با قزل آلای شکم پر
vida.k
۳۴۰
۱.۸k

سبزی پلو با قزل آلای شکم پر

۱ هفته پیش
البته شکمش را پاره و جسم بی جانش را قطعه قطعه نمودم. آنگاه در روغن فراوان سرخ نموده و بر شکم پاره‌ی خود زدم.
🤭🤭🤭🤭🤭
...
نظرات