عکس شکلات شونیز خانگی
منیژه
۴۹
۲.۴k

شکلات شونیز خانگی

۱ اردیبهشت ۰۰
🤲کاش کرونا تمام شود، کاش دوباره شادانه از خانه بزنیم بیرون، رد شویم از تمام بیقراری‌ها و دوباره به هم برسیم و همدیگر را سفت بغل کنیم، دوباره دستان هم را بگیریم و دوباره توی کافه‌های خنک، قهوه‌های داغ بنوشیم. دوباره گل‌های کنار خیابان را بدون ترس بو کنیم و دوباره روی چمن‌های سبز پارک‌ها دراز بکشیم و آسمان را تماشا کنیم.
کاش کرونا تمام شود و دوباره فرصت کنیم که عاشق شویم و عاشقانه تمام شهر را قدم بزنیم. دوباره فرصت کنیم با هم قرار بگذاریم، بدون ماسک روبه‌روی هم بنشینیم و به اشتیاق چشم‌های همدیگر نگاه کنیم، به لبخندهای همدیگر نگاه کنیم و با هم حرف بزنیم. کاش کرونا تمام شود و خیابان‌ها شلوغ شود و عابرها شاد باشند و عاشق‌ها همدیگر را تا مرز شکستن همزمان ۲۰۶ استخوانشان، بغل کنند.
کاش کرونا تمام شود و کتابفروشی‌ها شلوغ شود و کافه‌ها شلوغ شود و پارک‌ها شلوغ شود و چهار راه‌ها شلوغ شود و بیمارستان‌ها خلوت باشند.
کاش دوباره تکه‌های غذامان را با گربه‌ها و پرنده‌های گرسنه تقسیم کنیم. کاش دوباره دور هم جمع شویم و با هم بخندیم و با هم سفر کنیم و با هم زیر باران‌ها راه برویم...
کاش کرونا تمام شود، ما بمانیم و جزئیات دست و پا گیر زندگی، ما بمانیم و بیقراری‌های گذرا، غم‌های گذرا و شادی‌های همیشگی...
کاش کرونا تمام شود و دلایل زیادی برای لبخند پیدا کنیم.
که فقط زنده نباشیم،
که عمیقاً زندگی کنیم...

#نرگس_صرافیان_طوفان

─┅─═इई 🌸🌺🌸ईइ═─┅─
...
نظرات