عکس فالوده سیب
vida.k
۱.۲k
۲.۲k

فالوده سیب

۵ اردیبهشت ۰۰
با دستور خوب آجی مینا جونم
امروز درست کردم بخوریم جون بگیریم و سر حال بشیم.
عکسش هم داغِ داغِ. مال یک ساعت پیش از خوشگلاسیونه.
کی کی کی کی 🤭🤭🤭🤭
لینک دستور:
https://sarashpazpapion.com/recipe/315f3faf3a30656bb0f947c8336fc252
#فالوده #فالوده_سیب #دسر #سیب
...
نظرات