عکس ⫷ دمی گوجع⫸

⫷ دمی گوجع⫸

۱ هفته پیش
اینم از #دمی‌گوجه🙆🏻‍♀️🍅 دلبرم🤪🤤 با سالاد شیرازی🥣😋 ک عاشقشم😻👀 ته دیگ سوخیده نشده هاااا🥴 تو عکس اونجوری افتاده😶 بله بله سابقه نداره رضوآن گلی🧕🏻 غذاش سوخیده بشه👩🏻‍🍳 وااااییی مهمون کوچولومو👦🏻 یادتونه😉 تو بعضی عکساااا حضور داره✌🏻🤗 یبار داشتم چایی دم میکردم🫖☕ میگف عاجی🧕🏻 سوخیدی❤️‍🔥 خیلی شیرینن💋 فداااش بشم ک💕🧸 و این سوخیدی سوخیده نشده😂🤩 از پسر عمو جان کوچولوم بود😂😍👦🏻💋
بقیه عکسا هم باز دمی گوجه😌 با مخلفات هستن👌🏻👍🏻 آخ ک چ دلبره این غذا🍅🧅🍛🍽️🫕
#دمی‌گوجه #سالادشیرازی#سالاد‌کلم #گوجه‌ترش #ترشی‌کلم #رضوآن‌پـ‍ز👩🏻‍🌾
︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵
...
نظرات