عکس کاچی با شیره

کاچی با شیره

۱ هفته پیش
خیلی خوشمزه وعالی و مقوی 😋👌 # افطاری *
ممنون از دستور دوست وکاربر عزیز مامان پریا ورضا
بابت دستور بسیار خوبشون 😍👌.
لینگ دستورش در پاپیون 👇
کاچی با شیره
https://sarashpazpapion.com/recipe/ae78968a9ef071b9668e70a3280d511c
...
نظرات