عکس ژله قلب راه راه
zahra mousavi
۲۰۸
۳.۱k

ژله قلب راه راه

۱۱ اردیبهشت ۰۰
در کشاکش‌ تمام "سختی‌ها"
و کم آوردن‌هایی که
زندگی برایمان رقم می‌زند....
هیچ‌گاه اسیرِ عظمت
"درد و غم" مباش؛
که خدای تو
از تمام آن‌چه
که دلت را آزرده،
بزرگ‌تر است...✨
...
نظرات