عکس شاه پلو
#شاه پلو یکی از خوشمزه ترین غذاهای سنتی کشورجمهوری آذربایجان هست که در مناسبتهای خاص واعیادشون این غذاروطبخ میکنند. تقریباباذایقه ماایرانیهاهم سازگارهست وجزودسته غذاهای شیرین قرارمیگیره. مشخصه این غذاته دیگ نان لواش هستش که هم به صورت خاص برش میخوره وهم به صورت خاص سرومیشه. یعنی نانهابه صورت سه گوش یاهمون مثلثی برش میخورندوموقع سروهم ازروی همون برشهابریده میشن واین پلوراباهمون ته دیگش میخورن. یعنی ته دیگ رابه عنوان قاشق استفاده میکنند. بادام زمینی موجوددراین غذایک طعم خاص به وجودمیاره که بایدحتمابپزیدومیل کنیدتابفهمیدمنظورمن چی بود. 😍🥰💖
...
مواد لازم

شاه پلو

۴
مواد اصلی
برنج
۳ پیمانه
گوشت
۳٠٠ گرم
پیاز متوسط
۲ عدد
برگه زردآلو (آلوقیصی)
۱٠٠ گرم
آلوبخارا (طلایی)
۱٠٠ گرم
کشمش پلویی
۱٠٠ گرم
بادام زمینی
۱۵٠ گرم
روغن حیوانی
به مقدار لازم
نمک و فلفل و زرد چوبه
به مقدار لازم
زعفران دم کرده
یک دوم پیمانه
نان لواش
۳الی۴ عدد
کلمات کلیدی

شاه پلو

طرز تهیه

شاه پلو

درجه سختی
زمان تهیه ۴۵
دقیقه
زمان پخت ۴۰
دقیقه
۱
ابتدابرنج رابایک قاشق مرباخوری نمک به مدت سه ساعت خیس میکنیم.
۲
سپس گوشت رابایک عددپیازویک قاشق چایخوری زردچوبه ومقداری آب میگذاریم خوب بپزدتاوقتی که گوشت کاملاپخته شودوآب آن کشیده شود. سپس ریش ریش کرده وکنارمیگذاریم.
۳
بادام زمینی هارادریک لیوان آب ولرم به مدت ۱۵دقیقه خیس کنیدبعدباکمک یک چاقوی نوک تیزآنهارابه صورت دولپه ای درآورید.
۴
آلوقیصی، آلوبخاراوکشمشهاراهم به صورت جداگانه باآب سرد به مدت ۲٠دقیقه خیس کنیدتاکمی نرم شوندسپس آبکشی کنید. آلوقیصی هارابعدازآبکشی کردن خردمیکنیم.
۵
حالایک ماهیتابه مناسب راروی شعله متوسط بگذاریدوکمی روغن درآن گرم کنید ویک عددپیازباقیمانده راریزخردکنیدودرآن سرخ کنیدحرارت کم باشدکه پیازهانسوزدوقتی طلایی رنگ شدکمی زردچوبه اضافه میکنیم وبعدازاینکه ۳٠ثانیه باپیازتفت دادیم که بوی خامی زردچوبه گرفته شودگوشت پخته شده راکه به صورت ریش ریش درآورده ایم رابه پیازهااضافه میکنیم وکاملاتفت میدهیم تااگرآب اضافه داشت باحرارت تبخیرشودسپس به میزان لازم نمک وفلفل اضافه میکنیم وبه ترتیب سریع بادام زمینی لپه شده، آلوقیصی خردشده، آلوبخارا وکشمشهارابه مخلوط گوشت وپیازاضافه میکنیم. دراین مرحله درصورت تمایل میتوانیدیک قاشق مرباخوری پودردارچین به مواداضافه کنید.
۶
دقت کنید یک قلم راکه اضافه کردیدخوب مخلوط کنیدسپس ماده بعدی رااضافه کنیدتاهمه موادکاملامخلوط شوندوبه یکدیگرطعم بدهند. سپس شعله راخاموش کنید.
۷
دراین مرحله برنج راآبکش کنیدوکناربگذارید. بعدیک قابلمه مناسب نچسب رابامقدارکافی روغن خوب چرب کنید. سپس نانهای لواش رابه صورت نوارهای پهن وبلندمثلثی شکل برش بزنیدبه گونه ای که وقتی درقابلمه قرارمیدهیدتمام کف ودیواره های قابلمه رابپوشاند. سپس نیمی ازبرنج آبکش شده رادرقابلمه روی ته دیگ بریزیدوبعدنیمی ازموادمیانی واین کارراادامه دهیدتاتمام برنج ومواددرقابلمه قرا بگیردبه گونه ای که لایه آخر برنج باشدوروی برنجهاراهم محلول زعفران دم کشیده بریزیدسپس بایک عددنان لواش بپوشانیدوروی شعله گازقراردهیدتادم بکشد.
۸
۱۵دقیقه اول شعله متوسط روبه بالاباشدبعدازاینکه پخت دادحرارت راکم کنیدواجازه دهیدبه مدت نیم ساعت باحرارت کاملاملایم برنج دم بکشدوته دیگ آن خوب برشته شودولی نسوزدچون نان لواش نازک هست وزودمیسوزد پس دراین مرحله خوب مراقب باشید.
۹
بعدازاینکه برنج دم کشیدیک ظرف مناسب بااندازه قابلمه روی آن قراردهیدوبرنج رامثل ته چین باته دیگش قالبی برگردانید. به دلخواه باسبزیجاتی مثل گوجه فرنگی، جعفری یاسیب زمینی سرخ شده یاتنوری تزیین کنید. برای سروحتماباته دیگ نان برش بزنیدکه برای هرنفر یک تکه ته دیگ دربشقاب وجودداشته باشد.لذت خوردن این غذادرکناریک ظرف سالادفصل دوچندان میشود.
سایر نکات

شاه پلو

چون نان لواش نازک هست بهترهست برای ته دیگ ازدولایه نان استفاده کنید.
درحین دم کشیدن کاملامراقب حرارت شعله باشید که مباداته دیگ بسوزد.
اگرنان لواش بزرگ بودمیتوانیدبرشهاراآنقدربزرگ بگیریدکه اضافه های نان ازلبه قابلمه آویزان باشدبعددست آخرباهمان اضافه هاروی برنج رابپوشانید که دراینصورت برنج بعدازپخته شدن کاملاگردوقالبی ازقابلمه خارج میشودبدون نگرانی ازهم بازشدن ته دیگ.
استفاده ازادویه هایی مثل پودردارچین وزنجبیل درصورت تمایل اشکالی نداردودرطعم غذامشکلی به وجودنمی آورد.
درصورت تمایل میتوانید مقداربادام زمینی رابه ۲۰۰گرم هم افزایش دهید.
ازگوشت چرخ کرده یاگوشت مرغ هم میتوانیدبرای پخت این غذااستفاده کنیدالبته رسپی اصل باگوشت تکه ای گوساله بود. من باهردونوع پختم وهردوموردخوشمزه شد.
امیدوارم این دستورپخت موردپسندشماعزیزان واقع شود. ?
عکس و تصاویر ارسالی از شاه پلو
نظرات دستور پخت

شاه پلو