عکس حلوا آجیلی

حلوا آجیلی

۱۴ اردیبهشت ۰
🏴به نماز بست قامت که نهد به عرش پا را
🏴به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را
🏴به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم
🏴که ندای دعوت آمد شه ملک لافتی را
🏴همه اهل بیت عصمت زسرا برون دویدند
🏴ابتا و واعلیا بنمود پر فضا را
# 🖤شب قدر تسلیت * التماس دعا 🙏🤲

**************************'
لینگ دستورش در پاپیون 👇
حلوا آجیلی
https://sarashpazpapion.com/recipe/nv68lkpgrcfngn72cksceaok4t8sa49p
...
نظرات