عکس ♡♡♡

♡♡♡

۲۸ اردیبهشت ۰
#کتلت با گوجه کبابی
موادش رو مادرشوهرم حل گرفت
من سرخش کردم🙂
...