عکس ♡♡♡

♡♡♡

۱۰ تیر ۰۰
عدسیه زشتوک من
چون دندونمو کشیدم باید24ساعت چیزای سرد و نرم بخورم منم عدسیه سرد میخورم!!
ایا دستوره این زشتوک هم میخواید!؟فک نکنم!گفدم دیگ تاسعی دارم از غذاها عکس بگیرم براتون پست کنم😃😄
...