عکس میلک شیک زعفرانی
آشپزخونه نگار
۲۳۵
۱.۵k

میلک شیک زعفرانی

۲۹ اردیبهشت ۰۰
داشتم درس علوم با پسرم تمرین میکردم
یه سوال بود : چه کارهایی باعث بیماری چشم میشوند؟
فوری جواب داد سر آشپزپاپیون
من 😓
اون 😀
من 😂😂😂😂😂
داستان واقعی (کلید اسرار 😁)

#میلک_شیک_زعفرانی #نگار۶۹
...