عکس ترشک

ترشک

۱۴ خرداد ۰۰
استعدادی در گرفتن عکس ترشک ندارم
😁ولی دل آبکن هست عکسش پس همینو و بس😂😛
آلوچه سبز و زرشک تازه و خشک و آلو برقانی و آلبالو رو گذاشتم با آب کامل پخت بعدم رب انار بهش اضافه کردم و نمک و گلپر و لواشک 😘
به همین سادگی به همین خوشمزگی😋🤤
...