عکس دلمه سبزیجات
آشپزخونه نگار
۱۷۷
۱.۵k

دلمه سبزیجات

۱۸ خرداد ۰۰
عکس از آرشیو _ نوروز ۱۴۰۰

توی این دوهفته اخیر همه عکسام آرشیوی بودن به جز پست دلمه برگ مو
#دلمه_سبزیجات #نگار۶۹
...