عکس بستنی سنتی
نفس حبیبم
۱۸۰
۱.۵k

بستنی سنتی

۲۰ خرداد ۰
پنجشنبه روز رحمت
روز گذشت و بخشش
خدایا🙏
در این روز عزیز
تمام اسیران خاک را
مورد رحمتت قرار ده
نثار روح پاکشان بخوانیم
فاتحه و صلوت🌷
#نفس_حبیبم #بستنی_سنتی #نرگس_پز #بستنی_سنتی_زعفرانی
...
نظرات