عکس میگو پفکی
آشپزخونه نگار
۱۴۷
۱.۶k

میگو پفکی

۳ تیر ۰۰
☀بعضیا رو درک نمیکنم مخصوصا خارجیا رو ، چارتا دونه میگو با سه برگ بیبی اسفناج و میزارن وسط بشقاب با چنگال خالی خالی میخورن 😐 تازه یکم روغن زیتون هم میریزن روان بشه زود بره 😐😁
معده ندارن مگه؟!
من ماست هم میخوام بخورم باید برنج هم باشه ، نون که دیگه قوت لایموته 😂😂😂
#میگوپفکی #نگار۶۹
...
نظرات