عکس فرنی موزی
sedi
۳۶۱
۲.۸k

فرنی موزی

۴ تیر ۰۰
کاش بیفتند اتفاقات خوب؛
کاش معجزه شود...
از قاب‌های روی دیوار، لبخند بریزد،
از دل گلدان‌ها، بهار بشکفد و از منافذ سقف‌ها، بهشت چکه کند...
کاش بیفتند اتفاقات خوبی که تصورشان هم محال بود...
خورشید عمیق‌تر از همیشه طلوع کند و تا همیشه بتابد...
بهار از راه برسد و تا همیشه بماند...
و ما لبریز اشتیاق شویم
و جور دیگری زندگی کنیم،
جوری که هیچ‌کس در آرزوی بهشت نباشد!
جوری که "این جهان، جهنمِ جهان دیگری" نباشد...
کاش بیفتند اتفاقات خوب،
کاش معجزه شود...🕊
...
نظرات