عکس ماست و کدو
sama
۲۱
۳۳۲

ماست و کدو

۱۹ تیر ۰
#ماست_کدو
همان طور که هر دانه برفی منحصر به فرد و خاص است هر روز نیز همین طور است🌈
روز خود را با این درک آغاز کن که می توانی آن را به یک روز بی نظیر و خاص تبدیل کنی💫
...
نظرات