عکس چای آلبالو محلی در بهشت پدربزرگ جان

چای آلبالو محلی در بهشت پدربزرگ جان

۱۹ تیر ۰۰
ورق بزن تا اخر😍
سنتی طور😍چایی تو قوری و سینی استیل تو روستا عجیب مزه میده😍 فقط یادم‌ رف واسه تزئینش کنارش البالوهم بزارم🤣🤣🤣از بس ک هولم🤣
ی دستم ب قوری ی دستم ب گوشی ک عکس بگیرم😅سخته ننه🥴
اون دسته گندم هم از مزرعه گندم پدربزرگ جانم چیدم ک حاصل دسترنج خودشونه🤗🤗🤗
این چای آلبالوی خوشمزه رو با آلبالوهایی ک ازباغ بابابزرگ جان با همسرجانم چیدم درس کردم و توی ایوون خونه مامان بزرگ جانم نشستیمو چای میل میکنیم و از بالا ب باغ هاشون نگاه میکنیمو و ازین منظره زیبا لذت میبریم و ب صدای پرنده ها و بلبل ها گوش میدیم😍 و خدارو به خاطر این همه نعمت های قشنگش و داشتن همچین‌ پدر بزرگ مادربزرگی شکر میکنیم😍.خدایا سایشون مستدام‌ باشه🥺🤲🏻🤲🏻🤲🏻
جای همگیتون سبز😍😍
#چای_آلبالو
...