عکس بیسکوییت ‌دارچینی
شیرینی ‌بازیافتی
°| Chef kosar
۷۴
۵۹۵

بیسکوییت ‌دارچینی شیرینی ‌بازیافتی

۱ شهریور ۰۰
یه‌عَصر‌خوب...
سلام‌به‌همگی😻🖐
خب‌خب‌! بنده‌بعد‌از‌مدت‌ها‌با‌یه‌پست‌دیگه‌برگشتم☺️💕
دستور‌این‌بیسکوییت‌های‌خوشمزه‌از (chef) عزیز هستش🌸🌱
دستورشیرینی‌هم‌از (‌Princess_food) نازنین‌هستش♥✨
این‌عکسارو‌توی‌گوشه‌دنج‌اتاقم‌گرفتم‌که‌بشدت‌عاشق‌
اون‌قسمت‌ازاتاقمم😻🍃
عکسها‌همگی‌بدون‌ادیت‌هستن☺️💛
راستش‌نمیخاستم‌اینارو‌پست‌کنم‌چونکه‌عکساشون‌در
حد‌پست‌کردن‌نبودن‌😕❗ولی‌خب‌همه‌چیز‌که‌عکس‌
خوب‌نیس😅مگه‌نه؟!🤭
امیدوارم‌که‌این‌پست‌رو‌دوست‌داشته‌باشید😍🦋
تاپست‌بعدی‌بدرود😎👋
#chef_kosar
...
نظرات