عکس شیرینی رول دارچینی حلزونی
mis_masi
۶۰
۶۳۸

شیرینی رول دارچینی حلزونی

۱ شهریور ۰۰
به خدا که وصل شوی

آرامشی وجودت را فرا می گیرد

که نه به ‌راحتی می‌رنجی،

و نه به ‌آسانی می‌‌رنجانی….

آرامش،

سهم دل‌هایی ست

که نگاهشان به سمت خداست….
...
نظرات