عکس دسر بمب شکلاتی فرانسوی
مصی
۲۲۳
۳.۷k

دسر بمب شکلاتی فرانسوی

۴ شهریور ۰۰
من دوتا نیم کره درست کردم وبه هم چسباندم با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/76ed3c33ecd7a8b3fa5cc9d359b8a4cc
...
نظرات