عکس سالاد الویـه سـاده...

سالاد الویـه سـاده...

۶ شهریور ۰
#سالاد_الویه_ساده #سالاد_الویه
وقتی حال دلت را خوب کنی
دیگر اوضاع اطرافت مهم نیست

#پیمان_چینی_ساز
❤💚💛💙💜❤💚💛💙💜
...
نظرات