عکس پاپسیکل

پاپسیکل

۲ مهر ۰۰
دفتر نقاشی خدا همیشه زیباست
اما فصل پاییز را برای دل خودت
آرام تر ورق بزن و تمامی رنگ ها را به خاطر بسپار
که عشق لابلای همین رنگ های زیباست
🍂🍁 پاییز مبارک 🍁🍂
...