عکس سفارش مشتری

سفارش مشتری

۲ مهر ۰
حیف که خودم فراموش کردم عکس بگیرم😔😔
مشتری عکس بی کیفیت برام فرستاد😔😔
وگرنه کیک خیلی شیکی بود😢😢
...
نظرات