عکس لیمو شکری و عسلی
محبوبه عباسی
۳۷۹
۵.۴k

لیمو شکری و عسلی

۲۲ مهر ۰۰
گاهی سکوت میکنی،
چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرف بزنی...

گاهی سکوت میکنی،
چون واقعا هیچ حرفی برای گفتن نداری...

سکوت گاهی یک انتظاره و گاهی هم یک اعتراض...

اما بیشتر وقت ها سکوت برای اینه که هیچ کلمه خاصی،
نمیتونه غمی رو که تو وجودت داری توصیف کنه...
و این یعنی همون حس تنهایی!


#محبوبه_عباسی
#لیموشکری
#لیموعسلی_زنجبیلی
...
نظرات