عکس سالاد ماکارونی ساده

سالاد ماکارونی ساده

۹ آبان ۰
سلام عزیزان.صبحتون به خیر و نیکی.💞💞💞
همه ی ما باغبان وجود خودمون هستیم...

هر روز سعی کنیم تا در باغ وجودمون شکوفه های نو جوانه زنند

درونمون را گلستان کنیم ..

علفهای هرز باغ وجودمون را مثل ;
کبر، حسد، خشم، کینه، نفرت، دروغ را هرس کنیم ..

کاری کنیم تا خدا در باغ وجودمون راه برود
و به درختان آن با نگاهش برکت و زیبایی دهد؛
از گلهای زیبای گلستان درونمون مانند
لبخند، عشق، مهربانی، بخشش، قدردانی و..
هر روز به دیگران هدیه کنیم ..

شاد باشیم
و از گرما و نورانیت قلبمون،
دل دیگران را گرما و نور ببخشیم

هرچه دلمون گرم تر ، مهربانیمون بیشتر
و روزگارمون آبادتر ..
#سالاد#ماکارونی#سالادماکارونی
...
نظرات