تشخیص مرغ سالم
تشخیص مرغ سالم

هر چه مرغ جوان‌تر باشد گوشتش لطیف‌تر است و مرغ سالم، باید رنگ زرد کهربایی داشته باشد
گوشت مرغ و سایر پرندگان باید ترد، آبکی و دارای بوی مطبوع باشد.