عکس نان دورنگ بدون شکر
آشپزخونه نگار
۱۱۵
۱.۸k

نان دورنگ بدون شکر

۱۰ آذر ۰
بچه ها با کره مربا خوردن خیلی خوششون اومد😍
من که نخوردم نمیدونم راست میگن یا الکیه 🤦🏻‍♀️😁
خودتون یبار امتحان کنید ببینید چطور میشه😐🤷🏻‍♀️
من نمیتونم اینو تضمین کنم🤣🤣🤣
#نان_دورنگ #بدون_شکر #نگار۶٩
...
نظرات