عکس قهوه موکا کم چرب
at.dr
۲۲۹
۸۲۴

قهوه موکا کم چرب

۱۱ آذر ۰
نیاز داریم به یک نفر که بپرسد: «بهتری؟»
و بی‌تعارف بگوییم: «نه! راستش اصلا خوب نیستم.»
نیاز داریم به کسی که از بد بودن حال ما، به نبودن پناه نبرد، که بشود بگویی خوب نیستم و او بماند و بسازد و با حرف‌هایش، امید و انگیزه و لبخند بیاورد. که برایش خودت باشی و برای نگه داشتن و ماندنش نقاب «من خوبم و همه چیز رو به راه است» نزنی.
نیاز داریم به یک نفر که رفیق باشد، نه دوست! که«دوست» یار شادی و آسانی‌ست و «رفیق» شریک غم‌ها و بانی لبخندها...
که فرق است میان رفیق و دوست و ما این‌روزها دلمان رفیق می‌خواهد، نه دوست!

#نرگس_صرافیان_طوفان
...
نظرات