عکس کوفته همدانی
شیرینِشونم ?
۳۰
۶۲۰

کوفته همدانی

۱۱ آذر ۰۰
کوفته مادرشوهر پز لطف کردن سهم منو همسرجانو فرستادن
واقعا بی نظیره😍 حیف و ۱۰۰ حیف ک سبزی نبود وگرنه محشره کبری بود😁

#کوفته #کوفته_همدانی #ترشی #مخلفات #زیتون_شور
...
نظرات