عکس فلافل،روز جمعه در طبیعت
ارکیده
۱۲۸
۱.۸k

فلافل،روز جمعه در طبیعت

۲۱ آذر ۰۰
روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست
در غنچه ای هنوز و صدت عندلیب هست
هرچند دورم از تو-که دور از تو کس مباد-
لیکن امید وصل توام عن قریب هست
🌹🌹🌹
...
نظرات