عکس نان رول دارچینی(با آیسینگ خامه ای)
at.dr
۱۲۰
۸۳۷

نان رول دارچینی(با آیسینگ خامه ای)

۲۷ آذر ۰
استر هیکس میگه یکی از سوالهای متداولی که اکثر انسانها درگیرش هستند این است:
چرا وقتی ما چیزی را نمی خواهیم و به آن نه میگوییم باز هم در زندگیمان ظاهر می شود؟

جهان در حال تلاش برای جذب است. وقتی توجه خود را به سمت چیزی که نمی خواهید می برید آن را جزو ارتعاش های خود می کنید و به سمت خود جذب می کنید.

به چیزهایی هم که نمی خواهید دائم در حال توجه کردن هستید پس باز هم در حال فرستادن ارتعاش آن هستید.

استر هیکس در ادامه میگوید وقتی شما در حالت فرستادن ارتعاش ثروت هستید و از طرف دیگر اخبار و رسانه ها را رصد میکنید و یا مردم اطرافتان مدام در مورد فقر و بدبختی در حال صحبت هستند.وقتی که شما به آنها نگاه می کنید و توجه می کنید که چقدر در دنیا فقر وجود دارد پس شما در حال فرستادن ارتعاش ثروت نیستید و در حال ارسال ارتعاش فقر و بدبختی و ورشکستگی هستید. به همین دلیل که باید از اخبار بد و منفی دوری کرد.

پس به چیزی که نمی خواهید اصلا نه فکر و نه اعتنا کنید و مطمئن باشید وقتی اعتنا نمی کنید جزء وجودتان نخواهد شد.

این برنامه را حداقل چند ماه رعایت کنید تا فکر شما از حالات منفی به مثبت تغییر کند. در این حالت ذهن به صورت پیش فرض از منفی به مثبت تبدیل میشود و زمانی که ارتعاش ثروت میفرستید در کمال شگفتی ثروت وارد زندگیتان میشود.

اگر گاهی افکار منفی به سراغتان آمد نگران نباشید کلیدش آن است که آن را به زبان نیاورید.
...
نظرات