عکس کیک ساده ی کاکائویی
ZahraTaheri
۱.۲k
۷۰۴

کیک ساده ی کاکائویی

۱۰ دی ۰۰
#کیک_ساده_ی_کاکائویی_مصی_پز😍😋
به گذشته پشت می کنم💢
و میرم به سمت حال و آینده💫
هیچوقت از رسیدن به اون چیزی که👩🏻‍⚕️
از ته دل میخوام تسلیم نمی شم🙅🏻‍♀️
شکست نمی خورم💪🏻
من به خودم اعتماد دارم🥰
و از همه مهم تر زندگی اونقد کوتاه هست🤌🏻
که اجازه نمیدم احساسات منفی منو آزار بده😉
همیشه می خندم…😁
خندمو ترک نمی کنم…😆
قهقه خندمو با غم های گذشته تلخ نمی کنم🙂
گاهی ممکنه ناراحت باشم اما باز هم می خندم🙃
زندگی می کنم…😇
همیشه با خودم زمزمه می کنم😗
و میگم هیچوقت دیر نیست برای شاد بودن😎
من لایق خوشبختی هستم😍👌🏻
...