عکس فطیر آذربایجان
&Shahla&
۴۱
۵۸۰

فطیر آذربایجان

۱۵ دی ۰
ایندفعه این پستم رو تقدیم نگاه هایی میکنم که فقط تماشاگرند و به لایک کردن زحمتی نمیدن🤨😄
عوض بالا رفتن امتیاز و تشویق بیشتر رفته رفته افت میکنه پیج من🙄😬😒ولی من بازم حتی بخاطر همون دو سه نفر اصیل که همیشه همراهی میکننم هستم و هیچوقت قهر نمیکنم و برم 🥰انگار این پستم فقط بخاطر گلایه بود😅
...
نظرات