عکس نان فطیر آذربایجان
سهیلا
۱۰۳
۹۷۴

نان فطیر آذربایجان

۱۵ اردیبهشت ۹۹
#قرار گروهی#نان

تو یک انسانی، زیبا باش، لباس خوب بپوش، ورزش کن، مواظب هیکل و اندامت باش.

هر سنی که داری خوب و زیبا بگرد، همیشه بوی عطر بده، مطالعه کن و آگاهيت رو بالا ببر. خودت را به صرف قهوه ای یا چایی در يک خلوت دنج ميهمان کن.

🎁براي خودت گاهی هديه ای بخر.

وقتی به خودت و روحت احترام می گذاری احساس سربلندی می کنی، آنوقت ديگر از تنهايي به ديگران پناه نمی بری و اگر قرار است انتخاب کنی کمتر به اشتباه اعتماد می کنی.

🔸 يادت باشد: «برای انسان عزت نفس غوغا مي کند.»

وین دایر
...
نظرات