عکس شله زرد
ستاره
۲۹
۳۲۲

شله زرد

۱۶ دی ۰
با تشکر از شاه ماهی....
شله زرد به مناسبت شهادت خانم فاطمه
...
نظرات