عکس کیک شیفون
sedi
۸۸
۲.۴k

کیک شیفون

۱۹ دی ۰۰
 من عاشق امروزم ...
ديروز را كه نمی توانم جان دوباره ببخشم ، رفت كه رفت .
اما اميدی هست ، از ديروزم درس می گيرم كه امروزم را بسازم ،

من عاشق امروزم ، امروز ، همين حالا ، اين لحظه ،
نمی گذارم فردا نگرانم كند ، شايد هيچ وقت فردايی نداشته باشم ...

#vanilla_cake_sedi
...
نظرات