عکس کرم شکلاتی
الهام
۳۹
۸۲۲

کرم شکلاتی

۱۶ بهمن ۰۰
۱۴۰۰.۱۱.۱۵
با دستور vida.k عزیز🌹
https://sarashpazpapion.com/recipe/31b14672272c63c35875bc7bdeb0b5ff
و کیک شکلاتی ساده با دستور حدیث سلطانی عزیز💗
https://sarashpazpapion.com/picture/20ca003a2576ec93937833aafb4678cf
دستور کرم شکلاتی را دو برابر کردم و برای کیک با قالب بیست سانت کمی اضافه آمد.
*تولد یک سالگی*
💖دوستت دارم💖
...
نظرات