عکس پنکیک کدو حلوایی
لیلا
۰
۱.۴k

پنکیک کدو حلوایی

۸ اسفند ۰۰

ساده باش.!
همین برای متفاوت بودن کافیست🌸
ژندگی کوچه ی سبزیست
میان دل و دشت،که درآن 🍃
عشق مهم است و گذشت
زندگی مزرعه ی خوبیهاست🍃
زندگی راه رسیدن به خداست🍃
...