عکس شیرینی مشهدی

شیرینی مشهدی

۱۰ اسفند ۰۰
سلام
بر مبعث،
عید تمایز
عدل و ظلم،
عید بیداری
و تعهّد،
عید هدایت!
عید مبعث مبارک

با دستور #خانونم آقا محمد حرف نداره دستورشون
...
نظرات