عکس تریلیچه با سس کاراملی
hadis-soltani
۱۸۰
۳.۸k

تریلیچه با سس کاراملی

۱۶ اسفند ۰۰
«آه اگر می‌توانستم به سرزمینی بگریزم که در آن لباس نظامی به چشم نخورد، که صدای طبلِ جنگ به گوش نرسد، که سخن از کشتار به میان نیاید…
کاش می‌توانستم…»

• گوستاو فلوبر؛ به ژرژ ساند
برگردان گلاره جمشیدی
...
نظرات