عکس تریلیچه با سس کاراملی
hadis-soltani
۱۸۰
۳.۶k

تریلیچه با سس کاراملی

۱۶ اسفند ۰
«آه اگر می‌توانستم به سرزمینی بگریزم که در آن لباس نظامی به چشم نخورد، که صدای طبلِ جنگ به گوش نرسد، که سخن از کشتار به میان نیاید…
کاش می‌توانستم…»

• گوستاو فلوبر؛ به ژرژ ساند
برگردان گلاره جمشیدی
...
نظرات