عکس تی تاب خونگی

تی تاب خونگی

۲۱ اسفند ۰۰
کودکی‌ام نشسته بود روی سه‌چرخه

شیطنت می‌کرد.

بوق می‌زد.

دلخوش بودم به بودنش.

یکهو حواسم پرت شد،

رکاب زد و دور شد.

آنقدر تند و سریع از من دور شد که

من به گرد پایش هم نرسیدم.

کاش کسی چرخ‌های سه‌چرخه‌اش را پنچر می‌کرد.

کاش می‌ایستاد تا کمی نفس تازه کند.

کودکی که هیچ‌گاه خسته نمی‌شود،

هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود

#خونگی
#تی_تاب_قدیم
#کد_بانو_کلبه_عشق
#تیتاب
#کودکی
#شیطنت
...
نظرات