عکس شیرینی کشمشی به روش قنادی

شیرینی کشمشی به روش قنادی

۴ اردیبهشت ۰۱
شیرینی کشمشی هام رو با دستور لیلی عزیز درست کردم طبق معمول عالی شد

لینک دستور پختش رو براتون میزارم
https://sarashpazpapion.com/recipe/9bc6b33b543315a42cf8d435dfbad5fb
...
نظرات