عکس فرنی
ترنم و طلوع
۲۹
۵۰۵

فرنی

۴ اردیبهشت ۱
#قرار گروهی. یا صاحب‌الامر
امشب تو نظر به نقص ایمانم کن
پاییزی ام و بیا بهارانم کن
از کفر خودم خسته ام ای جان جهان
از بهر خدا بیا مسلمانم کن …
التماس دعا
...
نظرات