عکس سوپ پاستا با سبزیجات
Attee
۶
۲۱۷

سوپ پاستا با سبزیجات

۶ اردیبهشت ۰۱
سوپ خوبی بود البته بدون نخود فرنگی😁
https://sarashpazpapion.com/recipe/ddcc86a98818c366343902959fcc0cd8
من بین دو تا دستور سوپ پاستا که مقایسه کردم ، هر کدوم خوشمزگی خودشو داشت ولی مزه این پایینی متفاوت تر نسبت به بقیه بود .
https://sarashpazpapion.com/recipe/3c7c68fcd7c68433410abb1fd1a6dd26
البته من به جای پنیرای گفته شده پنیر پیتزا ریختم ، بوش و مزش فوق العاده بود فقط چون پنیر با حرارت دیدن شکل خودش رو از دست داد ظاهر زیاد خوبی برای سرو جلوی مهمون نداره
...
نظرات