عکس کیک خامه ای

کیک خامه ای

۲۹ اردیبهشت ۰۱
اینم از یه کیک خامه ای که برای جشن پایان تحصییل بچه ها درست کردم خیلیبی خوششون اومد,😍🥳🥳🥳 گفتن میز و اینانمیخوایم فقط بزار راحت باشیم
حتی اخر سر سنا بانو چپش کرد تو اشپزخونه🤣دلم نیومد دعواش کنم چیزی بش نگفتم
خیلی خوشحال بودن😍🥳🥳واین برای من کافیه همسرم هم خیلیی خوشش اومد😍😍😍😍
...