عکس کیک یزدی
SevdaaHtm
۱۵
۳۹۶

کیک یزدی

۱۹ خرداد ۱
تا حالا چیزی را که دوست داری ازت گرفتن؟
آل پاچینو در یکی از فیلم هایش میگویدکه:
وقتی که بخواهند اذیتت کنند چیزی را که
دوست داری را ازت می گیرند...
می گفت بهشون نگویید چی دوست داری
چون ازت میگیرند....
...
نظرات