عکس لواشک؛ گندمک ؛برنجک
مامان سالارم
۱.۸k
۳.۴k

لواشک؛ گندمک ؛برنجک

۲۰ مرداد ۰۱
#چالش_ عکس _شمع
تو چالش هفته ی قبل نشد شرکت کنم
اما تاجاییکه تونستم چالش این هفته رو با چالش هفته قبل(چالش_عکس_مشکی) سِت کردم امیدوارم باب دل باشه🥰
فقط لواشک کار خودم هس😋 برنجک و گندمک بازاری هس👌🙈
عکسا اخری برا گل پسلم عشقم نفسام ک امید زندگی و عشق رو تو چشاش میتونم حس کنم
من بفدای سادگیه وجودت سلمانم😍😘😘😘
پیر شی مامان و خوشبخت الهی🙏🌿😘
...
نظرات