عکس #لواشک

#لواشک

۱۳ خرداد ۰۲
🍟🍕𝙄𝙣 𝙏𝙝𝙚 𝙉𝙖𝙢𝙚 𝙊𝙛 𝙂𝙤𝙙
🎀 𝑀𝓇𝓈. 𝑀𝓇. 𝑀❀𝓈𝓈𝒶𝒹𝑒𝑔𝒽 🎀
#لواشک شاه_توت
#لواشک_زرآلو_هلو
میوه ها رو شستم و توی قابلمه ریختم همراه با کمی اب و نمک روی حرارت گذاشتم درب ظرف رو هم گذاشتم وقتی که پختن
یک صافی رو داخل قابلمه ای گذاشتم و میوه های پخته شده رو از صافی رد کردم و با چنگال کمی لهشون کردم بعد با دست فشارشون دادم تا از صافی رد بشه و در اخر توی سینی نایلون انداختم و لواشک روپهن کردم و سه_4روز گذاشتم جلو افتاب😍🤪

@darya81
...